Riny Moonen

Al meer dan 15 jaar werk ik heel praktijkgericht met het Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën. Binnen alle lagen van de organisaties waar ik mee samenwerk, faciliteer ik dat mensen direct aan de slag kunnen waardoor er een daadwerkelijke kanteling komt in denken en doen. Het faciliteren van de verkenning, waar moet het hier nu over gaan en waarom moet het hier over gaan? In verbinding met de context. De Kracht van de Vraag speelt hierin een belangrijke rol! Het Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën gaat voor mij niet alleen om eigenaarschap en verbinding voor de cliënt, familie en sociaal netwerk, maar ook om het ervaren van minder werkdruk, meer werkplezier en zingeving voor professionals als ze met het gedachtegoed en daarbij behorende tools aan de slag gaan!

Mail: rmoonen@sonestra.nl