Bas Schellen

Trainer in opleiding
Ik heb een eigen coachpraktijk en heb ervaring in het bespreken en beoordelen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en daarmee samenhangend trainer in de meldcode en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.
Ongeveer 10 jaar geleden was ik zelf deelnemer in de training Sociale Netwerkstrategieën. Ik was werkzaam als Jeugdbeschermer en ben zelf bezig geweest mensen te faciliteren in het maken van een eigen plan en het teruggeven van regie. Los van het feit dat het betrokkenen energie gaf met zichzelf en gezin aan de slag te gaan, gaf het mij vernieuwde energie in mijn werk. En ja, in het begin was het zoeken hoe en op welke manier en dacht ik dat het veel tijd in beslag zou nemen. Maar al snel zag ik dat gezinnen er zin in hadden (en dat binnen een gedwongen kader van een jeugdbeschermingsmaatregel) en was er resultaat. Tijd aan de voorkant investeren leverde winst aan de achterkant op.
Mijn enthousiasme over deze manier van werken wil ik nu 10 jaar later graag als trainer overbrengen aan andere professionals en beleidsmakers zodat meer gezinnen (opnieuw) in hun eigen kracht komen staan, hun eigen plan maken en zoveel als mogelijk samen met familie en sociaal netwerk uitvoeren.