Waar staan

we

voor

Het Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën is ontwikkeld in 30 jaar ervaring met mensen; volwassenen, kinderen, gezinnen, families, hun sociale netwerken en bredere netwerken. Maar ook in de samenwerking met professionals en hun organisaties. Al deze ervaringen, samenwerking en de feedback vormen de basis voor een ander denkkader, dat leidt tot een fundamenteel andere werkwijze met andere uitkomsten voor zowel de individu, familie en sociaal netwerk als de professionals.

De Impact van het Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën

De impact van het Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën is meer dan alleen een grote verandering in het leven van mensen, het draagt bij aan een cultuuromslag bij burgers en professionals en daarmee ook een verandering in de praktijk.

Wat is het effect:

Cliënten, familie en sociaal netwerk maken niet alleen hun eigen plan, zij bepalen ook hun koers en strategie binnen de context van hun leven. De context is het kader waarbinnen zich een situatie voordoet. De context doet altijd mee. Door hier zelf mee aan de slag te gaan, vergroot het probleemoplossend vermogen en motivatie. Verantwoordelijkheid blijft bij de mensen bij wie deze hoort terwijl overbelasting afneemt. Schaamte en eenzaamheid maken plaats voor verbinding.

Professionals merken dat wanneer zij op deze manier samenwerken met cliënt en familie en sociaal netwerk, zij minder in de controlerende positie komen en meer kunnen werken aan wat bijdraagt aan het succes van het plan van de mensen om wie het gaat. Zo blijft de verantwoordelijkheid waar die hoort en is er meer ruimte om aan de slag te gaan met waar het werkelijk om moet gaan. Zorg wordt ingezet daar waar het gaat bijdragen aan waar het om moet gaan en minder “omdat er iets moet gebeuren”. Dit voorkomt stapeling van zorg met alle gevolgen van dien.