Het Netwerkkompas

Door Riet Portengen

Het Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën ontwikkelde zich in 25 jaar van een me- thodiek voor familieberaden tot een grondhouding waarin het vanzelfsprekend is dat burgers, families en sociale netwerken hun eigen koers uitzetten en strategie bepalen, dat ze zelf een plan maken en dat professionals met hen samenwerken in hun Actieteam.

We merkten dat mensen zich niet laten betrekken en inzetten, en dat taal een belangrijke rol speelt. We ervaarden dat het maken van een plan als middel of aanbod niet aanslaat bij hulpverleners, terwijl zij wel achter de bedoeling staan. We ontdekten dat de voorberei- ding van en het vervolg op het plan belangrijker is voor het succes van het plan dan het plan zelf.

Het Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën brengt drie fundamentele veranderingen teweeg die de uitgangspunten van de transitie en transformatie ondersteunen: een ver- schuiving van het formuleren van de hulpvraag van professionals naar de burgers en hun omgeving; een kanteling van het betrekken van familie en sociaal netwerk bij het hulpverleningsplan naar het samenwerken met burgers, families en sociale netwerken vanuit hun Actieplan; het creëren van alignment tussen praktijk, organisatie, beleid en onderzoek door het realiseren van een circulaire samenwerking.

Dit alles staat in het teken van het doel om de kloof tussen de leefwereld van burgers en de systeemwereld van organisaties, beleid en onderzoek te verkleinen, zodat burgers hun leven kunnen leven en de systeemwereld dit mogelijk maakt.

Lees hier het hele artikel